hinh 1
Hình 2
Banner 2
Banner 3
Hình 3
Banner 4
hình 4
Banner 5

Đề nghị công nhận Phú Quốc đạt đô thị loại 2

Cuối năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tỉnh Kiên Giang khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành chức năng lựa chọn tư vấn trong và ngoài nước thực hiện việc hoàn thiện quy hoạch phát triển tổng thể đảo Phú Quốc theo hướng xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố thuộc tỉnh, tiến tới xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính – kinh tế trực thuộc Trung ương, đồng thời giao Ban chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển huyện đảo Phú Quốc trở thánh thành phố thuộc tỉnh, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị.
Theo quy định tại điều 15 của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7-5-2009 của Chính phủ: “Các đô thị ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì quy mô dân số và mật độ dân số có thể thấp hơn, nhưng tối thiểu phải đạt 50% tiêu chuẩn quy định, các tiêu chuẩn khác phải bảo đảm tối thiểu 70% mức tiêu chuẩn quy định so với các loại đô thị tương đương”; và theo quy định tại Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009 của Bộ Xây dựng thì tiêu chí đánh giá 70% chỉ tiêu của đô thị loại II phải có thang điểm từ 10,5 đến 15 và phải có khung điểm chung tương đương từ 70 đến 100 điểm là đạt yêu cầu.
Tư vấn/báo giá Zalo
0989 70 74 78