hinh 1
Hình 2
Banner 2
Banner 3
Hình 3
Banner 4
hình 4
Banner 5

Vé cáp treo Hòn Thơm

Vé Cáp 2 chiều + CVN + Cầu Hôn

Giá: 650,000đ

Vé Cáp 2 chiều + CVN + Cầu Hôn
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Cáp 1 Chiều + CVN + Buffet + Cầu Hôn

Giá: 800,000đ

Vé Cáp 1 Chiều + CVN + Buffet + Cầu Hôn
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Cáp 2 Chiều + CVN + Buffet + Cầu Hôn

Giá: 900,000đ

Vé Cáp 2 Chiều + CVN + Buffet + Cầu Hôn
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Cáp 2 chiều + CVN + Buffet trưa + Show + Cầu Hôn

Giá: 1,500,000đ

 Vé  Cáp 2 chiều + CVN + Buffet trưa + Show + Cầu Hôn
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Combo Cáp 2 chiều + Show KOTS + Cầu Hôn

Giá: 1,200,000đ

Vé Combo Cáp 2 chiều + Show KOTS + Cầu Hôn
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Show Kiss Of The Sea + Cầu Hôn

Giá: 1,000,000đ

Vé Show Kiss Of The Sea + Cầu Hôn
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Combo VIP : Vé cáp khứ hồi + CVN + show + cầu hôn Dành cho 2 người

Giá: 1,300,000đ

Vé Combo  VIP  :  Vé cáp khứ hồi + CVN + show + cầu hôn Dành cho 2 người
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Cáp Treo Hòn Thơm 3 ngày

Giá: 900,000đ

Vé Cáp Treo Hòn Thơm 3 ngày
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Cáp Treo Hòn Thơm 7 ngày

Giá: 1,200,000đ

Vé Cáp Treo Hòn Thơm 7 ngày
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Tham Quan Cầu Hôn Trước 16h00 và sau 19h00

Giá: 50,000đ

Vé Tham Quan Cầu Hôn Trước 16h00 và sau 19h00
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Vé Tham Quan Cầu Hôn Từ 16h00-19h00

Giá: 100,000đ

Vé Tham Quan Cầu Hôn Từ 16h00-19h00
1 ngày

Chuyến 1 : 09:00 – 11:30
Chuyến 2 : 13:30 – 17:00

Tư vấn/báo giá Zalo
0989 70 74 78