hinh 1
Hình 2
Banner 2
Banner 3
Hình 3
Banner 4
hình 4
Banner 5

Phú Quốc sẽ là thành phố du lịch sinh thái

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 633/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, định hướng phát triển thành phố du lịch sinh thái biển đảo Phú Quốc theo cấu trúc chuỗi tập trung, đa trung tâm.Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 633/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, định hướng phát triển thành phố du lịch sinh thái biển đảo Phú Quốc theo cấu trúc chuỗi tập trung, đa trung tâm.Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 633/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, định hướng phát triển thành phố du lịch sinh thái biển đảo Phú Quốc theo cấu trúc chuỗi tập trung, đa trung tâm.

Tư vấn/báo giá Zalo
0989 70 74 78