hinh 1
Hình 2
Banner 2
Banner 3
Hình 3
Banner 4
hình 4
Banner 5

Điện lưới chuẩn bị tới Phú Quốc

Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển dài 56 km từ thị xã Hà Tiên ra huyện đảo Phú Quốc đã được phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về sử dụng khoản vay của Ngân hàng Thế giới từ Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2.Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển dài 56 km từ thị xã Hà Tiên ra huyện đảo Phú Quốc đã được phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về sử dụng khoản vay của Ngân hàng Thế giới từ Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2.Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển dài 56 km từ thị xã Hà Tiên ra huyện đảo Phú Quốc đã được phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về sử dụng khoản vay của Ngân hàng Thế giới từ Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2.

Tư vấn/báo giá Zalo
0989 70 74 78